Wij zijn Beter Thuis Wonen

Wij zijn een professionele thuiszorgorganisatie die actief is in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Met ruim 2.100 medewerkers werken wij aan een optimale zorgverlening voor mensen met een uiteenlopende zorgvraag.
De verscheidenheid in diensten die wij aanbieden, maakt dat Beter Thuis Wonen hét adres is waar de mensen terecht kunnen met alle zorgvragen en -wensen. Wij werken in kleine teams om de zorgvrager heen, wat zorgt voor een persoonlijke benadering. Dit resulteert in een persoonlijke band tussen ons als zorgverlener en de zorgontvanger.

Positieve gezondheid
Onze slogan ‘draait om jou’, slaat op onze visie waarbij positieve gezondheidsbeleving ons uitgangspunt is. Deze filosofie omvat een brede kijk op gezondheid, waarbij het niet alleen draait om de ziekte/beperking van de cliënt. We focussen ons juist op wat de cliënt wél kan en besteden aandacht aan de individuele behoeften, levenskwaliteit en zelfredzaamheid. Ons streven is dan ook om ervoor te zorgen dat onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

“Binnen Beter Thuis Wonen krijgen wij de mogelijkheid om zelf dingen te ontdekken en daarbij soms ook ‘op je plaat te gaan.”

Linda, Coördinator Kind en Jeugd
Wij werken vanuit verschillende onderdelen. Deze bestaan uit een aantal specialisaties en samenwerkingsorganisaties; Beter Thuis Wonen, Beter Thuis Wonen Multihulp, en Beter Thuis Wonen De Wijkzorg. Daarnaast specialiseren wij ons op de onderdelen Casemanagement Dementie, Buurtstations, Kind en Jeugd team, Thuisbegeleiding, Specialistisch team en natuurlijk Thuiszorg en onze Academie.

Vanuit deze onderdelen leveren wij een breed spectrum aan diensten. Zo kun je bij ons aan de slag in de huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, wijkverpleging, (specialistische) verpleging, verzorging, kinderthuiszorg, casemanagement dementie, palliatieve zorg, dagbesteding of bij onze ondersteunende diensten vanuit ons centraal kantoor.
Draait om mensen.

"Bij Beter Thuis Wonen ligt de focus op de mensen zelf,
op hun veerkracht en wat belangrijk is in hun leven,
zodat zij de regie in eigen handen houden.”

Edwin Beekman, Bestuurder


Lees onze Privacyverklaring