Vacature Lid Centrale Cliëntenraad

Drenthe Zuid, Uren in overleg


Boeiende nevenfunctie in het (mede)toezicht houden op een gezonde, vooruitstrevende thuiszorgorganisatie die de cliënt centraal stelt. Beter Thuis Wonen hecht er waarde aan dat cliënten worden gehoord. Ben jij de stem die wij nog missen? Wij horen graag van jou!

Wie zijn wij en wat doet de Centrale Cliëntenraad?

Beter Thuis Wonen draait om mensen. Wij dragen bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. De cliëntenraad wil graag weten wat er speelt onder de cliënten en is opgesteld met als doel om de dienstverlening te optimaliseren en de organisatie te laten groeien. Wij vinden het belangrijk dat de stem van onze cliënten wordt gehoord en dat jouw belangen

worden behartigd. De cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen en heeft geregeld contact met het management/bestuurder over beleidsplannen (op korte en lange termijn).


De Cliëntenraad van Beter Thuis Wonen behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Beter Thuis Wonen. Hiermee bedoelen we ook de familieleden, mantelzorgers en vertegenwoordigers van de client. Het is een belangrijk adviesorgaan dat vanuit het perspectief van cliënten zich verdiept in het beleid en communicatie, dat rechtstreeks de cliënten raakt, primair gericht op de kwaliteit van zorg.


De cliëntenraad van Beter Thuis Wonen bestaat uit:

 • Cliënten
 • Familieleden van cliënten
 • Mantelzorgers en/of familieleden van cliënten
 • Andere betrokkenen

Wie zoeken wij?

Wij zoeken nieuwe leden, wonende in de regio Groningen of Assen, die de thuiszorg een warm hart toedragen en willen meedenken in het belang van cliënten. Jij kunt de cliëntenraad steunen. Als lid vergader je regelmatig mee en behandel je verschillende onderwerpen. Hierbij valt te denken aan de kwaliteit van de zorg, de behoeften rondom de aangeboden diensten van Beter Thuis Wonen en de cliënttevredenheid. Daarnaast kun je ook positieve en negatieve punten die je opvallen aan ons doorgeven. Wij horen graag jouw punten voor verbetering. Beter Thuis Wonen is op zoek naar leden met goed inlevingsvermogen in het belang van de client en affiniteit met de thuiszorg.


Je taken zullen o.a. bestaan uit en je neemt zelf mee:

 • Meepraten en meedenken met innovatieve ontwikkelingen en zorg gerelateerde vraagstukken;
 • Gezamenlijk de doelstellingen van de cliëntenraad behalen;
 • Je kan goed overweg met de computer en e-mail;
 • Je hebt affiniteit met de zorg; dit mag uit eigen ervaring zijn, via familie of bijvoorbeeld via werk.
 • Je sluit aan bij vergaderingen (eventueel digitaal); de cliëntenraad vergadert ongeveer één keer per maand;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten;
 • Samen met andere leden van de cliëntenraad adviseren of instemming verlenen over te nemen belangrijke besluiten;
 • Meedenken over beleid zoals o a. kwaliteit van zorg, veiligheid, hygiëne, klachtenregeling en communicatie;
 • Als vertegenwoordiger van de cliëntenraad leg je actief contact met cliënten en hun familie;
 • Je bent geen medewerker, vrijwilliger of je hebt een andere relatie met Beter Thuis Wonen, dit om de onafhankelijkheid van de leden te kunnen waarborgen.

Reactie en procedure

Denk je op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de Cliëntenraad bij Beter Thuis Wonen? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met CV te sturen aan de ambtelijk secretaris, e-mail: secretariaat@beter-thuis-wonen.nl.

Voor meer informatie over Beter Thuis Wonen en de cliëntenraad, kunt je contact opnemen met Adrie Bruin (Voorzitter cliëntenraad) via de receptie van Beter Thuis Wonen (0528-341162).

Je sollicitatie en contact zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.
Nu solliciteren
Nu solliciterenDraait om mensen.

"Bij Beter Thuis Wonen ligt de focus op de mensen zelf,
op hun veerkracht en wat belangrijk is in hun leven,
zodat zij de regie in eigen handen houden.”

Edwin Beekman, Bestuurder


Lees onze Privacyverklaring